τουρισμός - Μαρίνες
προφίλ τουρισμός συμμαχίες επικοινωνία  

Μαρίνες

 

O Θαλάσσιος Τουρισμός είναι μια από τις τουριστικές αγορές στις οποίες η Ελλάδα έχει μεγάλη διείσδυση.  Εντούτοις, οι υποδομές σε μαρίνες είναι ελλιπείς και οι δυνατότητες ανάπτυξης είναι πολύ μεγάλες προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς yachting. Στην  GBR Consulting έχουμε υποστηρίξει τους πελάτες μας με την ανάπτυξη των κατάλληλων marketing concepts, με μελέτες σκοπιμότητας, με την υποστήριξή μας στη διαμόρφωση συμβάσεων παραχώρησης καθώς και με τον εντοπισμό του πλέον κατάλληλου marina operator.

  • Aξιολόγηση των ακόλουθων αγορών: α) Ξενοδοχεία, β) Αγορά Θεαμάτων (Managed Attractions), γ) Γκολφ, δ) Μαρίνες, ε) Αθλητισμός, στ) Ιατρικές υπηρεσίες, ζ) Εκπαίδευση, και παροχή συμβουλευτικής γνώμης για το Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master Planning Advice) για την Ανάπλαση μείζονος παράκτιας έκτασης της Αθήνας
  • Υποστήριξη υποψηφίου στον διαγωνισμό μακροχρόνιας εκμίσθωσης της Μαρίνας του Φαλήρου.
  • Έρευνα αγοράς για την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου και την αξιοποίηση της μαρίνας του Αγ. Κοσμά
  • Έρευνα αγοράς και μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία καταφυγίου σκαφών στον Σαρωνικό
  • Έρευνα αγοράς και μελέτη σκοπιμότητας για ανάπτυξη μαρίνας κοντά στην Κόρινθο
  • Έρευνα αγοράς και μελέτη σκοπιμότητας για ανάπτυξη μαρίνας στη Κέρκυρα
  • Μελέτη επαναπροσδιορισμού θέσης και μελέτη σκοπιμότητας για resort στην Β. Ελλάδα, περιλαμβανομένων 3 ξενοδοχείων, μαρίνας, golf κλπ
  • Concept, ανάλυση αγοράς και οικονομική μελέτη προτεινόμενου τουριστικού resort που θα περιέχει, μαρίνες, golf, ξενοδοχεία και διάφορες εγκαταστάσεις υποστήριξης, στο Μαραθώνα
  • Έρευνα αγοράς για πιθανή ανάπτυξη μαρίνων στην Ελλάδα
  • Έρευνα αγοράς και μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός προτεινόμενου Τουριστικού Συμπλέγματος μικτών χρήσεων (ξενοδοχείο, golf, τουριστικές κατοικίες, και μαρίνα) στη Κρήτη

Print this page εκτύπωση σελίδας

 
Εμπειρία
Πελάτες
Κέντρο Πληροφοριών
 
 
home