τουρισμός - Μαρίνες
προφίλ τουρισμός συμμαχίες επικοινωνία  

Τριμηνιαίο newsletter για την απόδοση των Ελληνικών Ξενοδοχείων

Tο newsletter παρέχει μια συνοπτική εικόνα της απόδοσης και των προοπτικών των ελληνικών ξενοδοχείων στο ευρύτερο πλαίσιο της διεθνούς ξενοδοχειακής αγοράς και του ελληνικού τουρισμού, καθώς και των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων της χώρας.

2017

- 1ο Τρίμηνο: html pdf (542 kb)
- 2ο Τρίμηνο: html pdf (364 kb)
- 3ο Τρίμηνο: html pdf (549 kb)
- 4ο Τρίμηνο: html pdf (378 kb)

2016

- 1ο Τρίμηνο: html pdf (370 kb)
- 2ο Τρίμηνο: html pdf (311 kb)
- 3ο Τρίμηνο: html pdf (317 kb)
- 4ο Τρίμηνο: html pdf (230 kb)

2015

- 1ο Τρίμηνο: html pdf (490 kb)
- 2ο Τρίμηνο: html pdf (395 kb)
- 3ο Τρίμηνο: html pdf (366 kb)
- 4ο Τρίμηνο: html pdf (332 kb)

2014

- 1ο Τρίμηνο: html pdf (508 kb)
- 2ο Τρίμηνο: html pdf (408 kb)
- 3ο Τρίμηνο: html pdf (395 kb)
- 4ο Τρίμηνο: html pdf (396 kb)

παλαιότερα newsletters...

Εγγραφείτε στο 3μηνιαίο newsletter μας:


Email
Όνομα
Επιχείρηση
 
 
Θέλετε να λαμβάνετε και τα Δελτία Τύπου της εταιρείας μας
για τουριστικά θέματα; ΝΑΙ
    

 
Εμπειρία
Πελάτες
Κέντρο Πληροφοριών
 
 
home