τουρισμός - golf & golf resorts
προφίλ τουρισμός συμμαχίες επικοινωνία  

Golf & Golf resorts

 
Ο τουρισμός γκολφ έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα καθώς -βάσει διεθνών στατιστικών- θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα από 40 γήπεδα οργανωμένα σε clusters, έναντι των υπαρχόντων 6 που είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, η δημιουργία ενός γηπέδου γκολφ προϋποθέτει την σε βάθος ανάλυση της οικονομικής ανταποδοτικότητας της επένδυσης, περιλαμβανομένων και των πολύ σημαντικών έμμεσων ωφελειών από την προσέγγιση πρόσθετης και διαφορετικής πελατείας, όσο και των θεμάτων αειφορίας του περιβάλλοντος. Η GBR Consulting υποστηρίζει τους επενδυτές στην πραγματοποίηση των στόχων τους, μέσω ερευνών αγοράς, μελετών σκοπιμότητας και αποτιμήσεων golf resorts αλλά και συνεργασιών με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες γκολφ και χωροτάκτες.

  • Aξιολόγηση των ακόλουθων αγορών: α) Ξενοδοχεία, β) Αγορά Θεαμάτων (Managed Attractions), γ) Γκολφ, δ) Μαρίνες, ε) Αθλητισμός, στ) Ιατρικές υπηρεσίες, ζ) Εκπαίδευση, και παροχή συμβουλευτικής γνώμης για το Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master Planning Advice) για την Ανάπλαση μείζονος παράκτιας έκτασης της Αθήνας
  • Αποτίμηση resort μικτής χρήσης με γκολφ στην Φθιώτιδα
  • Μελέτη επαναπροσδιορισμού θέσης και μελέτη σκοπιμότητας για resort στην Β. Ελλάδα, περιλαμβανομένων 3 ξενοδοχείων, μαρίνας, golf κλπ
  • Μελέτη σκοπιμότητας για Compac Golf στην Κέρκυρα
  • Συμμετοχή στην ομάδα Project Management για την τουριστική και οικιστική ανάπτυξη 7.000 στρεμμάτων
  • Έρευνα αγοράς για εκτίμηση ζήτησης Golf στην Ελλάδα για διαμόρφωση Ευρωπαϊκής στρατηγικής των ξενοδοχείων Gleaneagles
  • Έρευνα αγοράς και μελέτη σκοπιμότητας για golf 18 τρυπών σε πολυτελές resort στη Χαλκιδική
  • Έρευνα αγοράς και μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός προτεινόμενου Τουριστικού Συμπλέγματος μικτών χρήσεων (ξενοδοχείο, τουριστικές κατοικίες, golf και μαρίνα) στη Νότιο Κρήτη
  • Έρευνα αγοράς και μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός προτεινόμενου γηπέδου golf 9 τρυπών και ενός Ξενοδοχείου και Τουριστικών Κατοικιών στην Πάφο, Κύπρο
  • Έρευνα Αγοράς και μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη ενός προτεινόμενου Τουριστικού Συμπλέγματος μικτών χρήσεων (ξενοδοχείο, τουριστικές κατοικίες, golf και μαρίνα) στο Μαραθώνα

εκτύπωση σελίδας εκτύπωση σελίδας

Εμπειρία
Πελάτες
Κέντρο Πληροφοριών
 
 
home