τουρισμός - Ξενοδοχεία & Resorts
προφίλ τουρισμός συμμαχίες επικοινωνία  

Ξενοδοχεία & Resorts

 

Η GBR έχει εκτενή εμπειρία από τον κλάδο της ξενοδοχείας και προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες στους πελάτες της:

 • Στρατηγικός & Επιχειρηματικός Σχεδιασμός
 • Μελέτες (επανα)τοποθέτησης στην αγορά
 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Έρευνες Αγοράς
 • Εκτιμήσεις Αξιών
 • Ανεύρεση Operator
 • Ανεύρεση Επενδυτή
 • Ανεύρεση Ακινήτου
 • Benchmarking
 • Ανεύρεση Τοποθεσίας
 
 • Αξιολόγηση Λειτουργίας
 • Έλεγχος Επιχείρησης
 • Έρευνες Μυστικού Πελάτη
 • Αναδιάρθρωση Δανείων
 • Προετοιμασία Διαγωνισμών
 • Αξιολόγηση Συμβάσεων Ενοικίου
 • Υποστήριξη Διαπραγματεύσεων
 • Διαχείριση Έργων
 • Προβλέψεις: «Βαρόμετρο»

Επιπλέον η GBR προσφέρει υποστήριξη στα ακόλουθα θέματα:

 • Υποστήριξη στην κατάρτιση συμβάσεων
 • Προτάσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο
 • Υποστήριξη δικαστικών υποθέσεων
 • Οργάνωση / Πιστοποίηση

Print this page εκτύπωση σελίδας

 
Εμπειρία
Πελάτες
Κέντρο Πληροφοριών
 
 
home