τουρισμός - Ανάπτυξη & Διαχείριση Προορισμών
προφίλ τουρισμός συμμαχίες επικοινωνία  

Ανάπτυξη & Διαχείριση Προορισμών

 

Έρευνα αγοράς και ανάλυση στρατηγικής, e-Marketing Προορισμών, Ανάπτυξη αποτελεσματικών DMOs / CVBs, ΣΔΙΤ, Θέματα Ποιότητας στην ανάπτυξη προορισμών κλπ. είναι μερικά από τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την πετυχημένη ανάπτυξη και διαχείριση προορισμών. Η εμπειρία μας στα θέματα αυτά και το διεθνές δίκτυο συνεργατών μας, μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε και τα πιο σύνθετα projects.

Η GBR Consulting εκπονεί ετήσιες Έρευνες Ικανοποίησης Επισκεπτών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, στα πλαίσια της διεθνούς τουριστικής έκθεσης Philoxenia 2006, οργανώσαμε μια Διεθνή Ημερίδα για Διαχείριση Προορισμών. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Εμπειρία

 • Υπεύθυνη έργου για τον στρατηγικό σχεδιασμό παράτασης της τουριστική περιόδου - πιλοτική εφαρμογή στην Κρήτη
 • Ανάπτυξη παράκτιου χωροταξικού συστήματος που ποροσδιορίζει τις συγκρούσεις και την μελλοντική ανάπτυξη
 • Ανάλυση αγοράς για την δημιουργία στρατηγικής προώθησης της Σκοπέλου συμπεριλαμβανομένης έρευνας ικανοποίησης
 • Ανάλυση της τουριστικής αγοράς για την ανάπτυξη marketing plans για τις περιφερέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου για την προώθηση του συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα (MICE)
 • Ανάλυση των στοιχείων 15 αεροδρομίων της Ελλάδας για τα έτη 2013 - 2014
 • Δημιουργία στρατηγικής ανάπτυξης του τουρισμού του Δήμου Ελευσίνας
 • Υποστήριξη σε όμιλο επενδύσεων για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης των ελληνικών ξενοδοχείων
 • Σχέδιο Δράσης Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού, Τουρισμού Κινήτρων και επιλογή, εξειδίκευση και ωρίμανση επιλέξιμων δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
 • Δημιουργία οράματος για την τουριστική ανάπτυξη της Χιμάρας στην Αλβανία
 • Έρευνα αγοράς σε 11 χώρες με στόχο την ανάπτυξη της αγοράς β’ κατοικίας στην Ελλάδα
 • Aξιολόγηση των ακόλουθων αγορών: α) Ξενοδοχεία, β) Αγορά Θεαμάτων (Managed Attractions), γ) Γκολφ, δ) Μαρίνες, ε) Αθλητισμός, στ) Ιατρικές υπηρεσίες, ζ) Εκπαίδευση, και παροχή συμβουλευτικής γνώμης για το Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master Planning Advice) για την Ανάπλαση μείζονος παράκτιας έκτασης της Αθήνας
 • Έρευνα Αγοράς για την Ανάπτυξη online συστήματος marketing και πωλήσεων για τον ελληνικό τουρισμό
 • Έρευνα Αγοράς και Προμελέτη Σκοπιμότητας για Οικιστική και Τουριστική Ανάπτυξη σε παραλίμνια έκταση στη Β. Ελλάδα με παράλληλη ανάπτυξη ιδιωτικού χιονοδρομικού κέντρου
 • Μελέτη για τη διαμόρφωση κατηγορίας οικολογικών ξενοδοχείων
 • Μελέτη για τη διαμόρφωση κατηγορίας boutique hotel για τα ελληνικά μικρά ξενοδοχεία
 • Έρευνα αγοράς τουριστικών Λεωφορείων
 • Επιστημονικός υπεύθυνος - συντονιστής workshop για ανάπτυξη τουριστικών προορισμών
 • Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών Ξενοδοχείων Αττικής
 • Μελέτη αποτύπωσης των ωφελειών για την πόλη από την ανάπτυξη του τουρισμού στην Αθήνα
 • Μελέτη ετοιμασίας κινήτρων για την αναβάθμιση / απόσυρση τουριστικών κλινών χαμηλών κατηγοριών, για τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ)
 • Business plan για τα γραφεία του ΕΟΤ στο εξωτερικό
 • Eκπόνηση πρώτου στρατηγικού σχεδίου ΕΟΤ για την ποιοτική αναβάθμιση του Ελληνικού Τουρισμού
 • Concept και οικονομική μελέτη για αναβάθμιση των ελληνικών αιγιαλών
 • Δημιουργία συστήματος ταξινόμησης ξενοδοχείων σε εθνικό επίπεδο, για λογαριασμό ΕΟΤ
 • Έρευνα αγοράς και ποσοτική εκτίμηση ζήτησης για την διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, Συνεδριακού Τουρισμού, Αλπικού Τουρισμού, γηπέδου Golf και Τουρισμού Υγείας / Ιαμαματικού Τουρισμού (Spa) στο Νομό Πέλλας

Print this page εκτύπωση σελίδας

 
Εμπειρία
Πελάτες
Κέντρο Πληροφοριών
 
 
home