Τουρισμός Ευεξίας
προφίλ τουρισμός συμμαχίες επικοινωνία  

Τουρισμός Ευεξίας

 

Ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας (health and wellness tourism)  αναπτύσσεται ταχύτατα τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Η δημιουργία ενός επιτυχημένου τουριστικού προϊόντος Ευεξίας προϋποθέτει ανάλυση σε βάθος της αγοράς που πρόκειται να απευθυνθεί η επένδυση προκειμένου οι υποδομές και η εξυπηρέτηση να υπερβούν τις προσδοκίες της.

Η GBR Consulting υποστηρίζει τη διαμόρφωση στρατηγικής, προσδιορισμό αγορών-στόχων καθώς και τη διαμόρφωση του spa σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες προκειμένου να δημιουργηθεί η αίσθηση της 'εμπειρίας' στους πελάτες και να μεγιστοποιηθούν τα επιχειρηματικά οφέλη. που μπορεί να απευθυνθεί  Η GBR Consulting έχει μεγάλη εμπειρία σε δημιουργία concepts και προσδιορισμό positioning βασισμένα σε αναλύσεις αγοράς και μελέτες σκοπιμότητας.

Στο τέλος του 2006 οργανώσαμε στα πλαίσια της διεθνούς τουριστικής έκθεσης Philoxenia 2006 ένα Συνέδριο Ιαματικού τουρισμού (Spa Congress). Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ.

 • Aξιολόγηση των ακόλουθων αγορών: α) Ξενοδοχεία, β) Αγορά Θεαμάτων (Managed Attractions), γ) Γκολφ, δ) Μαρίνες, ε) Αθλητισμός, στ) Ιατρικές υπηρεσίες, ζ) Εκπαίδευση, και παροχή συμβουλευτικής γνώμης για το Σχέδιο Γενικής Διάταξης (Master Planning Advice) για την Ανάπλαση μείζονος παράκτιας έκτασης της Αθήνας
 • Αποτίμηση Λουτρόπολης Ν. Απολλωνίας
 • Εκπόνηση μελέτης για τη στρατηγική εκμετάλλευσης portfolio 8 ιαματικών πηγών
 • Έρευνα αγοράς και μελέτη σκοπιμότητας για δημιουργία destination spa hotel στον Μυστρά
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση προτεινόμενου προγράμματος ανάπτυξης resort στην Πελοπόννησο, με στόχο το repositioning του στην τουριστική αγορά
 • Μελέτη για το repositioning στην αγορά ενός resort στην Πελοπόννησο. Η μελέτη αποτέλεσε το βασικό εργαλείο για τον ανασχεδιασμό του resort μετά από 30 χρόνια λειτουργίας
 • Προμελέτη Σκοπιμότητας και Αποτίμηση Project για δημιουργία 5 αστέρων destination spa hotel στην νήσο Πρίγκηπο, Κωνσταντινούπολη
 • Επιστημονικός υπεύθυνος - συντονιστής συνεδρίου για ιαματικό τουρισμό
 • Έρευνα αγοράς και μελέτη σκοπιμότητας για ξενοδοχείο 5 αστέρων με spa στη Χανιά
 • Ανάλυση αγοράς και μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία resort Τουρισμού Υγείας / Τρίτης Ηλικίας στην Κρήτη
 • Έρευνα αγοράς και εντοπισμός πιθανών operators για την ανάπτυξη ενός νέου spa σε υπάρχον resort
 • Έρευνα αγοράς και ποσοτική εκτίμηση ζήτησης για την διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού, Συνεδριακού Τουρισμού, Αλπικού Τουρισμού, γηπέδου Golf και Τουρισμού Υγείας / Ιαματικού Τουρισμού (Spa) στο Νομό Πέλλας

εκτύπωση σελίδας εκτύπωση σελίδας

 
Εμπειρία
Πελάτες
Κέντρο Πληροφοριών
 
 
home