προφίλ
προφίλ τουρισμός συμμαχίες επικοινωνία  

Με την υποστήριξη μας,
θα δημιουργήσετε μια καθαρή εικόνα
που θα ενισχύσει την ανάπτυξή σας!

GBR Consulting

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της GBR Consulting υποστηρίζουν τους πελάτες τους ώστε να αναπτυχθούν με "συντεταγμένο" τρόπο.

Πετυχαίνουμε το στόχο μας μέσα από εκτενή έρευνα της αγοράς και τη χρήση σύγχρονων εργαλείων management, που επιτρέπουν την αντικειμενική ανάλυση των καταστάσεων και το σχεδιασμό και υλοποίηση δημιουργικών, πρακτικών και διαχρονικών λύσεων.

H GBR Consulting υποστηρίζει επιχειρήσεις με τις ακόλουθες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:

  • Οι χρηματοοικονομικές μας αναλύσεις επιτρέπουν τον άριστο σχεδιασμό των επενδύσεων και τη χρηματοδότηση τους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον επενδυτή.
  • Οι αναλύσεις κόστους οδηγούν σε λύσεις για τη μείωσή του.
  • Οι έρευνες πελατών και η υπηρεσία "Μυστικός Πελάτης" επιτρέπουν τον εντοπισμό προβλημάτων και ισχυρών σημείων στις σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες. Ο εντοπισμός οδηγεί σε διορθωτικές κινήσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη ικανοποίηση των πελατών και, συνεπώς, και των πωλήσεων.
  • Η αναγνώριση νέων τάσεων στην αγορά, διασφαλίζει στους πελάτες μας να βρίσκονται "μπροστά από τον ανταγωνισμό" ή / και να δημιουργούν νέες συνεργασίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους.
  • Η βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης, οδηγεί στην μείωση του κόστους και ταυτόχρονα σε αύξηση του ενδιαφέροντος που έχουν οι εργαζόμενοι στην δουλειά τους.


Η GBR Consulting έχει δημιουργήσει τρεις ισχυρές στρατηγικές συμμαχίες με την Atria, μέλος του δικτύου συνεργαζόμενων επιχειρήσεων CBRE, την STR Global και την Dream Hotels & Resorts - Innovative Advisory Services. Επιπλέον, Stefan Merkenhof, Managing Consultant της GBR Consulting, είναι μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων της Global Hotel Network. Τέλος, η GBR Consulting είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την ενότητα "Συμμαχίες".

εκτύπωση σελίδαςεκτύπωση σελίδας

 

 
 
home