τουρισμός - Μαρίνες
προφίλ τουρισμός συμμαχίες επικοινωνία  

Τριμηνιαίο newsletter για την απόδοση των Ελληνικών Ξενοδοχείων

Tο newsletter παρέχει μια συνοπτική εικόνα της απόδοσης και των προοπτικών των ελληνικών ξενοδοχείων στο ευρύτερο πλαίσιο της διεθνούς ξενοδοχειακής αγοράς και του ελληνικού τουρισμού, καθώς και των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων της χώρας.

2013

- 1ο Τρίμηνο: html pdf (399 kb)
- 2ο Τρίμηνο: html pdf (379 kb)
- 3ο Τρίμηνο: html pdf (399 kb)
- 4ο Τρίμηνο: html pdf (391 kb)

2012

- 1ο Τρίμηνο: html pdf (404 kb)
- 2ο Τρίμηνο: html pdf (421 kb)
- 3ο Τρίμηνο: html pdf (537 kb)
- 4ο Τρίμηνο: html pdf (593 kb)

2011

- 1ο Τρίμηνο: html pdf (298 kb)
- 2ο Τρίμηνο: html pdf (236 kb)
- 3ο Τρίμηνο: html pdf (257 kb)
- 4ο Τρίμηνο: html pdf (259 kb)

2010

- 1ο Τρίμηνο: html pdf (233 kb)
- 2ο Τρίμηνο: html pdf (119 kb)
- 3ο Τρίμηνο: html pdf (118 kb)
- 4ο Τρίμηνο: html pdf (472 kb)

πρόσφατα newsletters...

Εγγραφείτε στο 3μηνιαίο newsletter μας:


Email
Όνομα
Επιχείρηση
 
 
Θέλετε να λαμβάνετε και τα Δελτία Τύπου της εταιρείας μας
για τουριστικά θέματα; ΝΑΙ
    

 
Εμπειρία
Πελάτες
Κέντρο Πληροφοριών
 
 
home