τουρισμός - Ξενοδοχεία & Resorts: Βαρόμετρο
προφίλ τουρισμός συμμαχίες επικοινωνία  

Πώς διαβάζονται τα γραφήματα

Όλα τα γραφήματα αφορούν στις εκτιμήσεις αυτών που απάντησαν για την πορεία της Πληρότητας (ΠΛΡ) και Μέσης Τιμής Δωματίου (ΜΤΔ) για:

  • το Ξενοδοχείο του καθενός, στο πάνω μισό
  • την Αγορά γενικώς, στο κάτω μισό της κάθε σελίδας

Barometer

* Για τον υπολογισμό της θέσης του βέλους έχει εξαχθεί ο Σταθμισμένος Μέσος Όρος των προβλέψεων για αύξηση ή μείωση, όπου οι προβλέψεις για μεταβολή άνω του 5% έχουν διπλάσια στάθμιση από αυτές μεταξύ 2% και 5%.

Πώς διαβάζονται τα γραφήματα των Τάσεων

Barometer Trend

Πίσω στα αποτελέσματα

 
Εμπειρία
Πελάτες
Κέντρο Πληροφοριών
 
 
home