άρθρα
προφίλ συμμαχίες επικοινωνία  

Home -> άρθρα

Οι μεγαλύτερες Ελληνικές Κατασκευαστικές Εταιρείες

Α/Α

Εταιρεία

Κύκλος Εργασιών 2000
σε
εκ. €

Ρυθμός Αύξησης Πωλήσεων

ΚΠΦ
2000
σε εκ. €

Αύξηση
ΚΠΦ

% ΚΠΦ

1

Ελληνική Τεχνοδομική

194.8

26.3%

30.1

-13.8%

15.5%

2

J & P ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

161.7

67.6%

9.0

48.0%

5.6%

3

ΑΚΤΩΡ ATE

152.4

64.6%

23.8

101.4%

15.6%

4

ΑΕΓΕΚ AE

135.6

61.2%

13.4

8.6%

9.9%

5

Τεχνική Ολυμπιακή

111.2

160.5%

12.0

-55.4%

10.8%

6

ΓΕΚ AE

109.3

28.6%

14.4

-5.8%

13.1%

7

K.I. Σαραντόπουλος AE

107.7

59.6%

7.5

6.5%

7.0%

8

ΤΕΒ AE

79.9

82.2%

3.1

8.1%

3.9%

9

ΑΛΤΕ ATE

76.9

39.6%

12.8

37.1%

16.6%

10

ΑΒΑΞ AE

73.2

37.4%

10.7

3.1%

14.7%

11

ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ATE

69.8

27.6%

10.8

3.8%

15.5%

12

Θεμελιοδομή AE

69.5

43.6%

8.5

-14.3%

12.2%

13

ΔΙΕΚΑΤ AE

62.1

44.9%

6.8

33.0%

11.0%

14

Ευκλείδης ATE

60.4

44.8%

1.9

-51.7%

3.1%

15

ΜΕΤΚΑ AE

60.3

17.6%

9.2

53.1%

15.2%

16

Μηχανική AE

58.5

-21.3%

5.8

-62.9%

10.0%

17

Προοδευτική ATE

58.0

65.8%

4.3

9.3%

7.3%

18

Παντεχνική AE

55.1

97.0%

6.2

67.7%

11.3%

19

ΑΘΗΝΑ AETB & TE

53.0

-8.5%

7.2

8.3%

13.5%

20

ΕΔΡΑΣΗ X. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ATE

51.0

112.0%

3.9

69.9%

7.6%

 

 

 

         * Πηγή: Υποδομή & Engineering

 

 
 
home